| Genesis | Exodus | III,IV,V books of Moses | 4004-975 years B.C. | Psalms | Proverbs | Song of songs | 975-400 years B.C. | Isaiah | Amos | Obadiah | Jonah | Nahum | Haggai | Zechariah | Malachi |

| John's Gospel | Romans | I Corinthians | Galatians | Ephesians | Philippians | Colossians | I Thessalonians | II Thessalonians | II Timothy | Titus | Philemon | James | I Peter | II Peter | I John | II John | III John | Jude | Revelation | Glossary |

| Башталыштар | Мисирден чыгуу | Мусанын III,IV,V китептери | Б.з.ч. 4004-975 жылдар | Забурлар | Нускалар | Сулайман падышанын махабат ыры | Б.з.ч 975-400 жылдар | Исаия | Амос | Абди | Жюнюс | Нахум | Акай | Закария | Малаки |

| Жахан элчинин Инжили | Римдиктерге | Коринфтиктерге I кат | Галатиялыктарга | Эфестиктерге | Филиппиялыктарга | Колостуктарга | Салоникалыктарга I кат | Салоникалыктарга II кат | Тимотеоско II кат | Титуска кат | Филемонго кат | Жакыптын каты | Петростун I каты | Петростун II каты | Жахан элчинин I каты | Жахан элчинин II каты | Жахан элчинин III каты | Jude | Аян китеби | Тюшюндюрмёлёр |